Giải đấu PMP200 S2 Số 6

Giải đấu PMP200 S2 Số 6
Season 2

21-11-2020 Tổng giá trị giải thưởng 20,000,000 VND

Giải đấu đang diễn ra

Giải đấu đã diễn ra

Sơ đồ hệ thống giải đấu

Sơ đồ hệ thống giải đấu
Diễn ra vào Mùa Xuân và Mùa Thu hàng năm
Số lượng: 02 giải/năm
Diễn ra hàng tháng
Số lượng: 20 giải/năm
Diễn ra thường xuyên trong năm
Số lượng: 50 giải/năm