VÒNG LOẠI - PUBG MOBILE NATIONAL CHAMPIONSHIP VIETNAM

VÒNG LOẠI - PUBG MOBILE NATIONAL CHAMPIONSHIP VIETNAM

29-05-2021 Tổng giá trị giải thưởng 12 slots vào vòng bảng PMNC 2021

Giải đấu đang diễn ra

Giải đấu đã diễn ra

Sơ đồ hệ thống giải đấu

Sơ đồ hệ thống giải đấu
Diễn ra vào Mùa Xuân và Mùa Thu hàng năm
Số lượng: 02 giải/năm
Diễn ra hàng tháng
Số lượng: 20 giải/năm
Diễn ra thường xuyên trong năm
Số lượng: 50 giải/năm