QUY ĐỊNH XỬ LÝ HÀNH VI CÀY THUÊ

1. Các hành vi cày thuê

Hành vi bao gồm nhưng không giới hạn những hành vi sau:

-  Sử dụng tài khoản của người khác để chơi/thi đấu nhằm đạt thứ hạng/xếp hạng cao hơn hoặc cải thiện tỉ lệ Kill/Death (K/D).

-  Các hành vi quảng bá/quảng cáo dịch vụ cày thuê hoặc các hành vi tương tự khác.

2. Xử lý hành vi cày thuê

Trong trường hợp VĐV bị phát hiện hoặc tố cáo hành vi về cày thuê, hình thức xử lý vi phạm như sau:

  • Vi phạm lần 1:

- Cấm VĐV thi đấu trong hệ thống giải đấu PUBG MOBILE VN trong 30 ngày kể từ ngày công bố án phạt. Trong trường hợp VĐV đang thi đấu 1 giải đấu trong hệ thống giải đấu PUBG MOBILE VN, VĐV bắt buộc dừng thi đấu ngay lập tức và chấp hành án phạt 30 ngày.

- Đội có VĐV vi phạm lần 1 bị cấm thi đấu 01 giải đấu chính thức tiếp theo trong hệ thống giải đấu PUBG MOBILE VN.

- Đội có VĐV vi phạm lần 1 bị trừ 400 điểm trong PUBG MOBILE Vietnam Ranking.

  • Vi phạm lần 2:

- Cấm VĐV thi đấu trong hệ thống giải đấu PUBG MOBILE VN trong 60 ngày kể từ ngày công bố án phạt. Trong trường hợp VĐV đang thi đấu 1 giải đấu trong hệ thống giải đấu PUBG MOBILE VN, VĐV bắt buộc dừng thi đấu ngay lập tức và chấp hành án phạt 60 ngày.

- Đội có VĐV vi phạm lần 2 bị cấm thi đấu 02 giải đấu chính thức tiếp theo trong hệ thống giải đấu PUBG MOBILE VN.

Đội có VĐV vi phạm lần 2 bị trừ 800 điểm trong PUBG MOBILE Vietnam Ranking.

  • Vi phạm những lần tiếp theo:

- BTC giải đấu PUBG MOBILE VN sẽ ra quyết định xử lý cụ thể với VĐV và đội có liên quan đến hành vi cày thuê.

3. Thời gian áp dụng

- Thời gian áp dụng quy đinh về xử lý hành vi cày thuê: 00h00 ngày 20/05/2020.

Trường hợp VĐV có hành vi vi phạm về cày thuê trước thời gian này sẽ không bị ràng buộc bởi quy định này.

Quy Định khác