QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM GIẢI ĐẤU PUBG MOBILE PREMIER SERIES

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Viết tắt

- Giải đấu PUBG Mobile Premier Series: PMPS.
- Giải đấu PUBG Mobile Premier 400/200: PMP400/PMP200.
- Ban tổ chức: BTC.
- Vận động viên: VĐV.

1.2. Giới hạn quy định

- Quy định xử lý hành vi vi phạm giải đấu PMPS bao gồm nhưng không giới hạn các Vi phạm và các mức xử lý trong Mục 2 và Mục 3.
- Trường hợp phát sinh các hành vi vi phạm ngoài Quy định, BTC có quyền bổ sung thêm các quy định xử lý mới và sẽ thông báo chi tiết đến VĐV.
- Các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam sẽ được xử lý theo Pháp Luật Việt Nam.


2. QUY ĐỊNH THAM GIA GIẢI ĐẤU PMPS

2.1. Yêu cầu xếp hạng

- Không yêu cầu xếp hạng của tài khoản đăng ký thi đấu.

2.2. Tên nhân vật

- VĐV tự chuẩn bị tài khoản thi đấu.
- Đội trưởng đại diện đội gửi thông tin tất cả Tài khoản thi đấu của VĐV theo yêu cầu của BTC.
- Tất cả các tài khoản thi đấu phải đúng với Tên nhân vật trong game và Role ID đăng ký với BTC.
- Đối với vòng loại: Không yêu cầu Tag Team.
- Đối với vòng Chung kết: BTC sẽ yêu cầu đội có Tag Team.
- Tên nhân vật trong game của VĐV sẽ được BTC kiểm duyệt trước khi thi đấu.
- Trường hợp BTC xem xét thấy tên Đội hoặc tên VĐV không phù hợp, BTC sẽ yêu cầu đổi ngay lập tức. Trong trường hợp Đội/VĐV không chấp hành, BTC có quyền từ chối tư cách thi đấu của Đội/VĐV.

2.3. Đội hình thi đấu

- Đăng ký tối thiểu 04 thành viên và tối đa 06 thành viên.
- Không được thay đổi Đội hình thi đấu vì bất kỳ vì lý do gì trong thời gian thi đấu.

2.4. Thiết bị thi đấu

- VĐV tự chuẩn bị thiết bị thi đấu.
- VĐV chỉ có thể tham gia thi đấu bằng điện thoại và không sử dụng phụ kiện hỗ trợ khi thi đấu.
- Không được sử dụng tablet, PC, máy chơi game, laptop hoặc bất cứ thiết bị nào khác không phải thiết bị điện thoại.
- Không được thi đấu bằng giả lập trên PC hay bất kỳ thiết bị nào khác không phải thiết bị điện thoại.
- Vận động viên tham gia thi đấu online chỉ có thể dùng thiết bị sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS.

2.5. Điểm danh khi thi đấu

- Tất cả các đội thi đấu phải điểm danh 15 phút trước mỗi trận đấu.

2.6. Phiên bản thi đấu

- Vận động viên sử dụng phiên bản PUBG MOBILE VN để thi đấu. Trường hợp VĐV sử dụng phiên bản khác thi đấu, Đội bị huỷ tư cách thi đấu ngay lập tức. 

3. XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM

3.1. Các hành vi vi phạm cực kỳ nghiêm trọng

3.1.1. Các hành vi vi phạm cực kỳ nghiêm trọng bao gồm:

- Sử dụng phần mềm thứ 3 gây ảnh hưởng đến tính công bằng trong thi đấu PMPS.
- Sử dụng thiết bị thi đấu không phải điện thoại di động (bao gồm Ipad/Tablet, Giả lập trên PC…)
- Sử dụng phụ kiện nhằm đạt lợi thế trong thi đấu.
- Cấu kết với Đội/VĐV khác nhằm đạt lợi thế trong thi đấu.
- Đội/VĐV thi đấu giải đấu khác trong quá trình thi đấu PMPS.

3.1.2. Hình thức xử lý

- Hủy toàn bộ kết quả giải đấu của Đội/VĐV có liên quan.
- Hủy toàn bộ giải thưởng tiền mặt của Đội (nếu có).
- Cấm thi đấu vĩnh viễn các giải đấu của PUBG Mobile VN.

3.2. Các hành vi vi phạm nghiêm trọng

3.2.1. Các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong thi đấu

- Lợi dụng lỗ hổng để đạt lợi thế trong thi đấu PMPS.
- Không hoàn thành giải đấu PMPS (Đội không thi đấu hoặc có dưới 2 thành viên thi đấu).
- Sử dụng VĐV không có trong danh sách đăng ký để thi đấu.
- Sử dụng tài khoản khác hoặc tài khoản có tên ingame không trong danh sách đăng ký để thi đấu.
- Cố tình gây cản trở việc thi đấu.
- Stream trực tiếp giải đấu PMPS.
- Nhặt và sử dụng súng gọi thính (Flare gun)

3.2.2. Hình thức xử lý các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong thi đấu

Vi phạm lần 1:

- Cấm thi đấu Đội và Đội trưởng 60 ngày trong hệ thống PMPS.
- Hủy toàn bộ kết quả giải đấu của Đội/VĐV có liên quan.
- Hủy toàn bộ giải thưởng tiền mặt của Đội (nếu có).

Vi phạm lần 2:

- Cấm thi đấu Đội và Đội trưởng 90 ngày trong hệ thống PMPS.
- Hủy toàn bộ kết quả giải đấu của Đội/VĐV có liên quan.
- Hủy toàn bộ giải thưởng tiền mặt của Đội (nếu có).

Vi phạm lần 3:

- Cấm thi đấu Đội và Đội trưởng vĩnh viễn trong hệ thống PMPS.
- Hủy toàn bộ kết quả giải đấu của Đội/VĐV có liên quan.
- Hủy toàn bộ giải thưởng tiền mặt của Đội (nếu có).

3.3. Các hành vi vi phạm khác

- Không cung cấp thông tin (bao gồm thông tin Đội/Thành viên/Thông tin truyền thông/Kết quả thi đấu từng trận của đội) khi BTC yêu cầu: BTC có quyền từ chối tư cách thi đấu của Đội/VĐV (trong trường hợp không cung cấp kết quả thi đấu, BTC có quyền không tính điểm trận đó trong kết quả chung).
- Không cung cấp thông tin trao thưởng chính xác và đúng thời hạn: BTC có quyền từ chối trao thưởng cho Đội/VĐV.
- Thời gian yêu cầu cung cấp thông tin trong vòng 03 ngày khi kết thúc giải đấu.
- Thông tin trao thưởng bao gồm:
• Họ và Tên người nhận thưởng.
• Hình chụp CMND/CCCD 2 mặt.
• Tài khoản Zalopay đã định danh và phải trùng thông tin với người nhận thưởng.
- Thời gian trao thưởng trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc giải đấu

Quy Định khác