PUBG MOBILE VN RANKING

Cập nhật đến ngày 04/07/2020

 • Hạng
 • Tên Đội
 • Tên viết tắt
 • Thành Viên
 • Tổng điểm
 • 1
 • MatrixUnited
 • MTX
 • 5
 • 3430
 • 2
 • BoxGaming
 • BOX
 • 5
 • 2300
 • 3
 • VGAMING
 • VG
 • 4
 • 1990
 • 4
 • Xavier
 • X
 • 1
 • 1850
 • 5
 • InfinityIQ
 • 2i
 • 4
 • 1620
 • 6
 • TalenT
 • T
 • 1
 • 1380
 • 7
 • FFQ
 • FFQ
 • 4
 • 1330
 • 8
 • BadBoy
 • 2B
 • 5
 • 1330
 • 9
 • WhySoSerious
 • w2s
 • 5
 • 1160
 • 10
 • DOTteam
 • DOT
 • 5
 • 1050
 • 11
 • AMCESPORTS
 • AMCName
 • 4
 • 830
 • 12
 • EVLYoung
 • EVLY
 • 3
 • 680
 • 13
 • PhoenixHP
 • P16
 • 2
 • 640
 • 14
 • SAS
 • SAS|
 • 5
 • 610
 • 15
 • LAGESPORTS
 • LAG丨
 • 5
 • 590
 • 16
 • BAT
 • BAT
 • 3
 • 560
 • 17
 • EVSASSASSIN
 • EVS
 • 1
 • 460
 • 18
 • GunnerMaster
 • Gmaster
 • 4
 • 430
 • 19
 • XGamer
 • XGamer
 • 3
 • 420
 • 20
 • XTeam
 • Xavier
 • 4
 • 400