Flowers

Danh sách tuyển thủ

Họ và Tên
Role ID
Trạng thái đội
Vai trò
Khu vực
Giải đấu đã tham gia
...
888
404 NOT FOUND
...
Bình Định
0
096 Thct
5151419897
Hà Thành Tattoo
Tank
Hà Nội
0
1 Con Én
7373629
DiamondRevengeMagic
csout
Hà Nội
0
116H
08936784774
HYDRA ESPORT
171 Lãnh Binh Thăng P12 Q11
TP HCM
0
1775Trai
09876541232
AM cover esport
Hà Tĩnh
0
37 Nghệ An
5159189702
CXTeam
Súng Trường
Hải Phòng
0
86 bình thuận
7277262
WCTH
Cover
Hưng Yên
0
86 bình thuận
51007749368
28GAMING
Cover
Hòa Bình
0
A Huy
535306317
ASSASSIN
tanker
TP HCM
0
A Viết Duy
5108902378
Desert eagle
Supporter
Quảng Nam
0
AB Duy
51409364341
Chưa vào đội
Leader AMC ESPORTS call team
0
ACE BINCOI
5999777196
ACE-;_
Vũng tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
0
Aaaaaaa
5292614200
-Biên bản họp xét thi đua của tổ và hội đồng TĐKT của trường
Thành Viên
Vĩnh Phúc
0
Abc
12436488
RemixSquads
Tanker
Hà Nội
0
Abc
00000
Genius Starwar
Cover
Hà Nội
1