Flowers

Danh sách tuyển thủ

Họ và Tên
Role ID
Trạng thái đội
Vai trò
Khu vực
Giải đấu đã tham gia
Đỗ Xuân Chính
5351359574
-Biên bản họp xét thi đua của tổ và hội đồng TĐKT của trường
Cover
Vĩnh Phúc
0
Đỗ Xuân Chính
5334487248
Chưa vào đội
Looter
0
Đỗ Xuân Mười
536204318
Chưa vào đội
Yêu cầu cập nhật
0
Đỗ Xuân Thành
5384674777
HUNTER TALENT
Cover
Hà Nội
1
Đỗ hồng quang
5741483012
Teamfreedom
Yêu cầu cập nhật
Hà Nội
0
Đỗ thế hùng
5104346522
IGLOWOMEGA
Yêu cầu cập nhật
Hà Giang
0
Đỗ việt đức
5666405286
DRAGON
Yêu cầu cập nhật
Hải Phòng
0
Đỗ Đình Duy Anh
5596151563
CXTeam
Tank/snip
Hải Phòng
0
Đỗ Đình Phúc
518392244
Four Action Master
Tanker
TP HCM
3
Đỗ Đình Đức
513011424
Chưa vào đội
0
Đỗ Đại Dương
5798227549
SILENT GUN
Tanker
TP HCM
0
Đỗ Đức Mạnh
5173229594
Enfys Star
Cover
Đà Nẵng
1
Đỗ Đức Việt
5829970626
Chưa vào đội
0
Đội Trưởng Thần Thánh
12345672431
GS3N1
Leader
TP HCM
0
Đới Thị Như Ý
5213646496
TaxiG Gaming
Cover
Hà Nội
0