Flowers

Danh sách tuyển thủ

Họ và Tên
Role ID
Trạng thái đội
Vai trò
Khu vực
Giải đấu đã tham gia
Nguyễn Xuân Thu
5104417395
WE ARE LORD
Leader
Đà Nẵng
1
Nguyễn Xuân Thuần
5526985370
Chưa vào đội
Tanker
0
Nguyễn Xuân Thuần
6527230341
One Angry Men Esports
Sniper
Hà Nội
2
Nguyễn Xuân Thuỷ
517049756
LORDTEAM
Tanker
Hà Nội
1
Nguyễn Xuân Thành
5398142480
Chưa vào đội
0
Nguyễn Xuân Thảo
589273847
Born To Win
/Cover/Tanker
Hà Nội
1
Nguyễn Xuân Thịnh
51401158495
Chưa vào đội
0
Nguyễn Xuân Toàn
531720497
Chưa vào đội
0
Nguyễn Xuân Trung Nguyên
526739258
Chưa vào đội
tanker
0
Nguyễn Xuân Trường
123456
DaoTacXa
Yêu cầu cập nhật
Hà Nội
0
Nguyễn Xuân Trường
524723620
Chưa vào đội
0
Nguyễn Xuân Trọng
5308660092
TRex Esport
Không
Đắk Lắk
2
Nguyễn Xuân Tuấn
546262410
D’Xavier
cover
Hà Nội
26
Nguyễn Xuân Tài
519934745
3CE Studio
Cover
TP HCM
6
Nguyễn Xuân Tùng
5133201540
Chưa vào đội
0