Flowers

Danh sách tuyển thủ

Họ và Tên
Role ID
Trạng thái đội
Vai trò
Khu vực
Giải đấu đã tham gia
Nguyễn Trường An
5485974379
Leaderteam
Yêu cầu cập nhật
Tây Ninh
2
Nguyễn Trường An
5169634921
Chưa vào đội
Tanker/cover
0
Nguyễn Trường An
51205819665
Chưa vào đội
Việt Nam
0
Nguyễn Trường Chinh
5532071115
Chưa vào đội
0
Nguyễn Trường Châu Giang
518797881
Chưa vào đội
0
Nguyễn Trường Duy
5647949501
Chưa vào đội
0
Nguyễn Trường Duy
5109657882
4am Esports
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
TP HCM
0
Nguyễn Trường Giang
5935107601
KINGKILLER
Yêu cầu cập nhật
Đắk Lắk
0
Nguyễn Trường Giang
5729799336
Chưa vào đội
0
Nguyễn Trường Giang
5209684660
Chưa vào đội
0
Nguyễn Trường Giang
6869385937
Chưa vào đội
0
Nguyễn Trường Giang
5346384520
Đồng Tháp 10
Scout
Đồng Tháp
0
Nguyễn Trường Giang
5628967895
Chưa vào đội
0
Nguyễn Trường Huy
5450230270
Chưa vào đội
0
Nguyễn Trường Hải
5112647145
Dragon Asia Gaming
Cover,Tanker
TP HCM
1