Nguyễn Khương Nam

Nguyễn Khương Nam

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Khương Nam
  • Tên Ingame: BIUxNamShin2K
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0974623267
  • Email: nguyenkhuongnam2k@gmail.com
  • Ngày sinh: 29-12-2000

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống