Nguyễn Duy Tâm

Nguyễn Duy Tâm

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Duy Tâm
  • Tên Ingame: SASwOptimusT9
  • Vị trí chiến đấu: cover
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0971232974
  • Email: duytamthanhtuyen2019@gmail.com
  • Ngày sinh: 14-08-2003

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống