Nguyễn Xuân Thuần

Nguyễn Xuân Thuần

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Xuân Thuần
  • Tên Ingame: 1AMxSUN
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0386642731
  • Email: xthuandragon@gmail.com
  • Ngày sinh: 30-04-2000

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống