Lương Hoàng Lâm

Lương Hoàng Lâm

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Lương Hoàng Lâm
  • Tên Ingame: A1NekorB
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0961917865
  • Email: hoanglamzz2999@gmail.com
  • Ngày sinh: 02-09-1999

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống