Nguyễn Xuân Tùng

Nguyễn Xuân Tùng

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Xuân Tùng
  • Tên Ingame: tùngtaytoo
  • Vị trí chiến đấu:
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0368380356
  • Email: ngxuantung26@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống