Bùi Duy Hưng

Bùi Duy Hưng

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Bùi Duy Hưng
  • Tên Ingame: SEALxYamato911
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0399697169
  • Email: hungduybui0911@gmail.com
  • Ngày sinh: 09-11-1995

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống