Nguyễn Đức Gia Huy

Nguyễn Đức Gia Huy

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Đức Gia Huy
  • Tên Ingame: BIUxNanamii
  • Vị trí chiến đấu:
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0764214260
  • Email: nguyenducgiahuy28025@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống