Nguyễn Trí Kiên

Nguyễn Trí Kiên

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Trí Kiên
  • Tên Ingame: 1Mx2001
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0967227074
  • Email: cumoc262001@gmail.com
  • Ngày sinh: 02-06-2001

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống