26Hồng Phước Hoà Thịnh

26Hồng Phước Hoà Thịnh

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 26Hồng Phước Hoà Thịnh
  • Tên Ingame: 『UrE』TTONE
  • Vị trí chiến đấu: Tank
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0385553652
  • Email: h199396565@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống