DUONG THI NHA PHUONG

DUONG THI NHA PHUONG

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: DUONG THI NHA PHUONG
  • Tên Ingame: BXLiar
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0935320106
  • Email: duongthinhaphuong31@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống