Phạm Minh Trường

Phạm Minh Trường

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Phạm Minh Trường
  • Tên Ingame: EAPxHuyenn
  • Vị trí chiến đấu: Fragger
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0384026474
  • Email: truongbhbgbg2000@gmail.com
  • Ngày sinh: 14-04-2000

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống