1Bảo

1Bảo

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 1Bảo
  • Tên Ingame: BCM丨Cam1vs4
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0936968255
  • Email: ngocbaodo113@gmail.com
  • Ngày sinh: 18-12-2000

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống