1111

1111

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 1111
  • Tên Ingame: 07
  • Vị trí chiến đấu: Scout
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0369395846
  • Email: phamconghoang2000@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống