.

.

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: .
  • Tên Ingame: .
  • Vị trí chiến đấu: .
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: .
  • Email: s2annauyen@yahoo.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống