Nguyễn Xuân Trường

Nguyễn Xuân Trường

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường
  • Tên Ingame: ツDTXツKhỉ๖h
  • Vị trí chiến đấu: Yêu cầu cập nhật
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0835493020
  • Email: Taohonguyenn8@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống