27 Hiếu

27 Hiếu

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 27 Hiếu
  • Tên Ingame: 『UrE』Mun
  • Vị trí chiến đấu: Cover
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0934746152
  • Email: nguyenhieu692004@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống