Phan Nhật Hoàng

Phan Nhật Hoàng

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Phan Nhật Hoàng
  • Tên Ingame: EAPSẩu
  • Vị trí chiến đấu: Cover
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 08077911099
  • Email: nhathoang20697@gmail.com
  • Ngày sinh: 20-06-1997

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống