Phạm Văn Minh

Phạm Văn Minh

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Phạm Văn Minh
  • Tên Ingame: 1890丨Myung明
  • Vị trí chiến đấu: Scout
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0869931151
  • Email: minh0869931151@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống