Đàm Thận Tuân

Đàm Thận Tuân

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Đàm Thận Tuân
  • Tên Ingame: Sadthủđatinh
  • Vị trí chiến đấu: Cover
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 03647361395
  • Email: tuandamthan96@gmail.com
  • Ngày sinh: 12-12-1996

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống