-Lê Hồ Công Thuận-

-Lê Hồ Công Thuận-

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: -Lê Hồ Công Thuận-
  • Tên Ingame: Benn7・YangHồ
  • Vị trí chiến đấu: Scout Sniper
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0857777156
  • Email: congthuan1312@gmail.com
  • Ngày sinh: 13-12-2002

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống