Hoàng Đoàn Tùng Lâm

Hoàng Đoàn Tùng Lâm

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Hoàng Đoàn Tùng Lâm
  • Tên Ingame: EAPxHighboyOP
  • Vị trí chiến đấu: bay
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0934580040
  • Email: ussnhoc@gmail.com
  • Ngày sinh: 16-10-2000

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống