Nguyễn Xuân Thu

Nguyễn Xuân Thu

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Xuân Thu
  • Tên Ingame: Sod・Pinkii
  • Vị trí chiến đấu: Leader
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0858113031
  • Email: xuanthu02@gmail.com
  • Fanpage: https://www.facebook.com/

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống