Lâm Tiến Đạt

Lâm Tiến Đạt

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Lâm Tiến Đạt
  • Tên Ingame: EAPxKaty
  • Vị trí chiến đấu: tanker
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0382229792
  • Email: minh0363809250x@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống