Đặng Hoàng Tiến

Đặng Hoàng Tiến

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Đặng Hoàng Tiến
  • Tên Ingame: BOXBensu
  • Vị trí chiến đấu: Rusher
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0906790342
  • Email: danghoangtien22@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống