Hình Trinh Thiện

Hình Trinh Thiện

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Hình Trinh Thiện
  • Tên Ingame: 4YTxTrùmMền
  • Vị trí chiến đấu: Ingame Leader
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0907383560
  • Email: leoowj5@gmail.com
  • Ngày sinh: 22-09-1999

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống