123Dâuncut

123Dâuncut

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 123Dâuncut
  • Tên Ingame: Ngungoc
  • Vị trí chiến đấu: Scout, Call
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Email: 2116593@dlu.edu.vn

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống