Hoàng Phi Long

Hoàng Phi Long

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Hoàng Phi Long
  • Tên Ingame: EAPLongHi
  • Vị trí chiến đấu: Captain ,Tanker
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0564231400
  • Email: tonytrang.1994@gmail.com
  • Ngày sinh: 15-10-1997

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống