Đào Ngọc Khang

Đào Ngọc Khang

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Đào Ngọc Khang
  • Tên Ingame: FFQxParaGsam
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0943881349
  • Email: daongockhang2005@gmail.com
  • Ngày sinh: 05-07-2002

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống