A Bu Ba Cơ

A Bu Ba Cơ

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: A Bu Ba Cơ
  • Tên Ingame: ANBUxPaCơ
  • Vị trí chiến đấu: Cover team
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0836118201
  • Email: abubaco1@gmail.com
  • Ngày sinh: 30-04-2002
  • Fanpage: https://www.facebook.com/

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống