Tăng Tất Tiến

Tăng Tất Tiến

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Tăng Tất Tiến
  • Tên Ingame: WAxĐenK
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0813467666
  • Email: a.tienhd1@gmail.com
  • Ngày sinh: 17-04-2003

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống