12344

12344

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 12344
  • Tên Ingame: Hoàngtài47er
  • Vị trí chiến đấu: Sniper
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0333569127
  • Email: hoangtai29022000@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống