henry nguyxn

henry nguyxn

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: henry nguyxn
  • Tên Ingame: OCSx2610
  • Vị trí chiến đấu: Fragger
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0420545558
  • Email: nguyenhoangnamanh2610@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống