Nguyễn Hữu Thiên

Nguyễn Hữu Thiên

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Hữu Thiên
  • Tên Ingame: LGxLazyT
  • Vị trí chiến đấu: Cover
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0947165917
  • Email: hinlazy15102002@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống