Vũ Xuân Hiền

Vũ Xuân Hiền

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Vũ Xuân Hiền
  • Tên Ingame: 1830x18H30
  • Vị trí chiến đấu: Snip
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0353579455
  • Email: canhdieubiec1993@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống