Nguyễn Xuân Trung Nguyên

Nguyễn Xuân Trung Nguyên

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Xuân Trung Nguyên
  • Tên Ingame: 2TxLightOvO
  • Vị trí chiến đấu: tanker
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0843679655
  • Email: hzgaian@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống