1 Con Én

1 Con Én

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 1 Con Én
  • Tên Ingame: eluio
  • Vị trí chiến đấu: csout
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0363829330
  • Email: vanluong8122003@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống