Nguyễn Xuân Tuấn

Nguyễn Xuân Tuấn

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Xuân Tuấn
  • Tên Ingame: DXGe
  • Vị trí chiến đấu: Cover
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0972408992
  • Email: 2gaored@gmail.com
  • Ngày sinh: 17-10-1992

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống