Phan Văn Đông

Phan Văn Đông

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Phan Văn Đông
  • Tên Ingame: SGDxLevisMVP
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0948854143
  • Email: phan22262@gmail.com
  • Ngày sinh: 21-04-2003

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống