Phan Duy Hưởng

Phan Duy Hưởng

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Phan Duy Hưởng
  • Tên Ingame: EAPxSrom
  • Vị trí chiến đấu: Cover
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0916066860
  • Email: Sauromm124@gmail.com
  • Ngày sinh: 31-08-2020

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống