0609 Nguyễn Lê T

0609 Nguyễn Lê T

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 0609 Nguyễn Lê T
  • Tên Ingame: Unh
  • Vị trí chiến đấu: Cover
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 09737373
  • Email: nguyen@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống