Nguyễn Hữu Hậu

Nguyễn Hữu Hậu

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Hữu Hậu
  • Tên Ingame: HRx09Vermouth
  • Vị trí chiến đấu: tạ
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0332477533
  • Email: hau116631@gmail.com
  • Ngày sinh: 09-09-2003

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống