Trần Anh Minh

Trần Anh Minh

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Trần Anh Minh
  • Tên Ingame: SuGarYMaxChi
  • Vị trí chiến đấu: Captain
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0904204420
  • Email: trananhminh164@gmail.com
  • Ngày sinh: 16-04-1996

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống