123444

123444

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 123444
  • Tên Ingame: huấnhoahồnG
  • Vị trí chiến đấu: Xạ thủ
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0822904867
  • Email: hodangvu2015@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống